Wiebe Draijer

Wiebe Draijer

Wiebe Draijer

Voorzitter Raad van Bestuur | Rabobank

Wiebe Draijer(1965) is voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank. Wiebe Draijer deelt zijn visie over het grote belang van een circulaire economie voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Circulaire bedrijfsmodellen maken het bedrijfsleven minder afhankelijk van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en bieden een oplossing voor de groeiende hoeveelheid afval. Ze dragen bij aan een stabiele economie, innovatie en werkgelegenheid en een duurzame samenleving. Bedrijven die circulair ondernemen zijn toekomstbestendiger en daardoor winstgevender. De circulaire economie vraagt wel om een heel nieuwe kijk op bedrijfsprocessen, businessplannen en risico’s.

De Rabobank gaat met de andere grootbanken de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Door de krachten te bundelen en met klanten, kennisinstellingen en de overheid samen te werken, kunnen de banken meer bedrijven helpen bij de omschakeling van een lineair naar een (meer) circulair bedrijfsmodel.