‘Alles verwaarden van de biet’

U brengt een bezoek aan de Suikerfabriek in werking, waar u het verhaal wordt verteld van de suikerbiet tot een efficiënte productieplant. Naast suiker en veevoeder wordt er ook groen gas geproduceerd.
Suiker Unie werkt nauw samen met haar telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen ze door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Uiteraard met respect voor de mens en zijn omgeving. Suiker Unie werkt aan een betere toekomst door:

  • Klimaatbeheersing en het sluiten van kringlopen in combinatie met de biobased economy. Daarbij worden op de langere termijn producten gebaseerd op fossiele olie, vervangen door producten die gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld uit de lokale landbouw.
  • Focus op voedselzekerheid in plaats van voedseltekorten.
  • Hogere opbrengsten per hectare, zodat schaarse grondstoffen zowel voor voeding, energie als chemie kunnen worden gebruikt.

TERUG