Troonrede: Waar is de circulaire economie?

” Na jaren van tegenwind groeit de economie weer sinds 2014. Aan het begin van deze kabinetsperiode was er nog sprake van een krimp van 1%. Dit jaar en volgend jaar is de verwachte groei 3,3 en 2,5%. Veel relevante seinen staan op groen: de export, consumptie en bedrijfsinvesteringen groeien. ”

De koning sprak de troonrede uit op Prinsjesdag. We zagen niet direct de link naar de circulaire economie. Wel verwees de Koning naar de op handen zijnde economische voorspoed. Tijd dus om die economische groei slim vorm te geven. Op het congres Circulaire Economie gaat het onder andere daarover!